การคมนาคม

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

สนามบินนครศรีธรรมราช สถานที่สำคัญสำหรับการเดินทาง สะดวกสบายกับอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื่อปลายปี 2023

อ่านเพิ่มเติม »