ห้องพักเตียงเดี่ยว (Double Room)

โรงแรมบีทรี มีห้องพักเตียงเดี่ยว ทั้งหมด 15 ห้อง
อยู่บนชั้น 1 และ 2 ของอาคาร

Check-in 14:00 | Check-out 12:00