ห้องพักเตียงคู่ (Twin Room)

โรงแรมบีทรี มีห้องพักเตียงคู่ ทั้งหมด 5 ห้อง
อยู่บนชั้น 1 ของอาคาร

Check-in 14:00 | Check-out 12:00