ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช

เลือกอ่านข้อมูลที่สนใจ

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช หรือที่เรียกกันว่า สนามบินนครศรีธรรมราช

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช เดิมเปิดให้บริการโดยใช้สนามบินชะเอียน โดยการผลักดันของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้มีการบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ จึงได้อาศัยท่าอากาศยานของกองทัพบก ตั้งอยู่ภายในค่ายวชิราวุธ กองทัพภาคที่ 4 ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้ปรับปรุงสนามบินเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารและปรับปรุงทางวิ่ง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527 และใช้เป็นท่าอากาศยานร่วมกับการบินทหาร ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ท่าอากาศยานกองทัพภาคที่ 4 ได้เปิดใช้บริการเป็นสนามบินพาณิชย์ชั่วคราว โดยมีบริษัท เดินอากาศไทย จำกัด ในเส้นทางการบินสุราษฎร์ธานีมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้เครื่องบินชอร์ต 360 ต่อมาในปี พ.ศ.2531 เมื่อมีผู้ใช้บริการจำนวนมากขึ้น ประกอบกับพื้นที่ท่าอากาศยานดังกล่าว มีขนาดไม่เพียงพอสำหรับรองรับผู้โดยสาร จึงได้พิจารณาเลือกพื้นที่ก่อสร้างท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ในบริเวณตำบลปากพูน อำเภอเมือง และดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2541 วันที่ 20 เม.ย. 2541 ได้รับการประกาศให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นสนามบินอนุญาต และเปิดให้บริการในวันที่ 1 ธ.ค. 2541 โดยมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีบีแอร์ จำกัด ให้บริการบินตรงจากกรุงเทพมหานคร มายังนครศรีธรรมราช และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2543 โดยนายชวน หลีกภัย ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี วันที่ 12 ก.ค. 2556 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช สามารถรับเที่ยวบินนำเข้าและส่งออกสินค้าจากต่างประเทศได้ ต่อมาได้มีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม ก่อสร้างคันทางพร้อมระบบระบายน้ำท่วม และก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่

ที่ตั้ง

ท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4103 หมู่ที่ 10 ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมทั้งหมด 1,814 ไร่ หรือ 2,902,400 ตารางเมตร มีลานจอดอากาศยานรวม 34,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น B737 9 ลาน ATR-72 2 ลาน เฮลิคอปเตอร์ 2 ลาน

อาคารผู้โดยสาร

อาคารผู้โดยสารหลังใหม่ซึ่งใช้เป็นอาคารผู้โดยสารหลัก เป็นอาคาร3ชั้น เปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. 2566 มีพื้นที่รวม 30,600 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 1,600 คนต่อชั่วโมง หลุมจอดประชิดอาคาร 4 หลุม สะพานเทียบเครื่องบิน (หรือเรียกกันว่า สะพานงวงช้าง) 2 สะพาน ภายในอาคารมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยดังนี้ ชั้น 1 เป็นส่วนผู้โดยสารขาเข้า ประกอบด้วยโถงผู้โดยสารขาเข้า, จุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ, สายพานรับกระเป๋า 3 สายพาน (แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 1 สายพาน และภายในประเทศ 2 สายพาน), พร้อมส่วนบริการผู้โดยสาร ชั้น 2 เป็นส่วนผู้โดยสารขาออก ประกอบด้วยโถงผู้โดยสารขาออก, เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร 22 เคาน์เตอร์, เครื่องเช็คอินอัตโนมัติ, ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร, จุดตรวจค้นสัมภาระ, จุดตรวจหนังสือเดินทางสำผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ, โถงพักคอยผู้โดยสารขาออกซึ่งเชื่อมต่อกับทางออกขึ้นเครื่อง 4 ช่องทาง (แบ่งเป็น ระหว่างประเทศ 1 ช่องทาง ภายในประเทศ 3 ช่องทาง), ห้องรับรองสายการบิน, ร้านค้า และร้านอาหาร ชั้น 3 เป็นพื้นที่สำหรับร้านค้า, ภัตตาคาร, สกายเลานจ์ และสำนักงาน อาคารผู้โดยสารหลังเดิม พื้นที่รวม 5,400 ตารางเมตร ได้เปิดให้บริการในช่วงตั้งแต่ พ.ศ. 2541–2566 ประกอบด้วย พื้นที่อาคารผู้โดยสารส่วนขาเข้าและขาออก 470 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารขาเข้าและขาออกจำนวน 225 คนต่อชั่วโมง รวม 450 คนต่อชั่วโมง จำนวนเครื่องบินที่รองรับได้สูงสุด 32 เที่ยวบินต่อวัน ต่อมาเมื่ออาคารใหม่เปิดใช้งาน อาคารผู้โดยสารดังกล่าวได้ปรับปรุงเป็นสำนักงานท่าอากาศยาน, สำนักงานสายการบิน, ห้องประชุม และอาคารส่งสินค้า

สายการบิน

สายการบินที่เปิดให้บริการ ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราช มีสายการบินที่เปิดให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ ดังนี้ สายการบินนกแอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-5408538-9 , 1318 สายการบินแอร์เอเซีย หมายเลขโทรศัพท์ 075-450505 สายการบินไทยไลออนแอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 075-355051-2 , 02-5299999

สิ่งอำนวยความสะดวก

รถโดยสารสาธารณะ สำหรับรถโดยสารสาธารณะภายในท่าอากาศยานนานาชาตินครศรีธรรมราชปัจจุบันเปิดให้บริการดังนี้ รถมินิบัส จอดให้บริการอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารโดยมีรถคอยให้บริการรองรับทุกเที่ยวบิน สาย 7 ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจาก สนามบิน-สถานีขนส่งผู้โยสารหัวอิฐ-สนามหน้าเมือง สาย 8 ให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสารจาก สนามบิน – สี่แยกนาหลวง รถบริการอื่นๆ ได้แก่ แท็กซี่, ลิมูซีน, และรถตู้ ลานจอดรถ สามารถจอดรถได้ประมาณ 150 คัน ร้านค้าและร้านอาหาร ในอาคารผู้โดยสารหลังเดิมมีร้านค้าและร้านอาหารให้บริการ บริการรถเช่า ท่าอากาศยานมีบริษัทเอกชนให้บริการรถเช่าภายในอาคาร

การเดินทาง

การเดินทางจากโรงแรมบีทรีไปสนามบิน สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือใช้บริการรถแท็กซี่ โดยใช้ถนนหมายเลข4103 ระยะทาง7กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ10นาที หรือใช้บริการรถมิบัสสาย 7 สามารถสอบถามตารางเวลาเดินรถได้ที่ โทรศัพท์ 093-6458968 หรือ Line ID@nichatal

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) ห่างจากตัวเมืองเท่าไร? ตอบ : สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) อยู่ห่างจากตัวเมือง 45.28 กม. ถาม : โดยเฉลี่ย มีเที่ยวบินออกจาก สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) กี่เที่ยวต่อวัน? ตอบ : มีเที่ยวบินออกจากสนามบินนครศรีธรรมราช (NST) เฉลี่ย10 เที่ยวต่อวัน ถาม : เที่ยวบินแรกสุดออกจาก สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) กี่โมง? ตอบ : เที่ยวบินหมายเลข DD551 เป็นเที่ยวบินแรกสุดไป กรุงเทพฯ ออกเวลา 07:40 น. หากคุณต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินนี้ แนะนำให้คุณจองโรงแรมใกล้สนามบินเพื่อเข้าพักก่อนออกเดินทาง ถาม : เที่ยวบินสุดท้ายออกจาก สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) กี่โมง? ตอบ : เที่ยวบินหมายเลข SL793 เป็นเที่ยวบินสุดท้ายไป กรุงเทพฯ ออกเวลา 21:40 น. หากคุณต้องการเดินทางด้วยเที่ยวบินนี้ โปรดตรวจสอบเวลาบริการรถรับ-ส่งสนามบิน รถโดยสารสาธารณะ หรือวิธีการเดินทางอื่นๆให้ละเอียด ถาม : สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) มีผู้โดยสารกี่อาคาร? ตอบ : สนามบินนครศรีธรรมราช (NST) มีอาคารผู้โดยสาร2หลัง คือ Terminal 1(T1) และTerminal D(D)

บทส่งท้าย

หากใครเดินทางมานครศรีธรรมราช แน่นอนว่าต้องได้ใช้บริการสนามบินนครศรีธรรมราชอย่างแน่นอน และหากมองหาที่พักใกล้สนามบินนครศรีธรรมราช อย่าลืมมาพักที่โรงแรมบีทรี นครศรีธรรมราช ด้วยนะครับ

เรื่องราวที่คุณอาจสนใจ

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอลานสกา อำเภอเมืองฯ อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอช้างกลาง และอำเภอนบพิตำ

อ่านเพิ่มเติม »

วัดเจดีย์ไอ้ไข่

‘วัดเจดีย์’ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” ผู้ที่มาเยือนวัดเจดีย์มักบนบานศาลกล่าวกับ “ไอ้ไข่”

อ่านเพิ่มเติม »

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม »