วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

เลือกอ่านข้อมูลที่สนใจ

หรือ ที่ชาวนครเรียกว่า วัดพระธาตุ โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็น มิ่งขวัญชาวเมือง นครศรีธรรมราชตลอดจน พุทธศานิกชน  ทั้งหลาย สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือ พระบรมธาตุเจดีย์

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และประเทศไทย ในปี พ.ศ. 1719 พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชทรงสร้างเมืองนครศรีธรรมราชขึ้น พร้อมก่อสร้างเจดีย์องค์ใหม่ เป็นเจดีย์ทรงลังกา สูง 55.78 เมตร (กรมศิลปากรบูรณะปลียอดทองคำเมื่อ พ.ศ. 2538) จากฐานบัวคว่ำบัวหงายถึงปลียอด สูง 6.80 เมตร ใช้ทองคำเนื้อสิบหุ้มโดยรอบ ภายในวัดพระมหาธาตุมีวิหารที่มีความสำคัญหลายหลังประดิษฐานอยู่ ได้แก่ พระบรมธาตุเจดีย์ องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมาย ซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้ พุทธศาสนิกชนนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพาน มีพิธีปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อองค์พระธาตุ คือ ในวันมาฆบูชามีการแห่ผ้าขึ้นธาตุ เชื่อกันว่าหากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุ จะขอพรได้เป็นจริงดังหวัง วิหารพระมหาภิเนษกรมน์ (วิหารพระทรงม้า) เป็นวิหารหลัก ใช้สำหรับเป็นทางขึ้นไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อเป็นการสักการบูชาองค์พระมหาธาตุเจดีย์ จัดเป็นประตูขึ้นไปสู่การเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด คือพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้า ยังมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญภายในวัดที่ไม่ควรพลาดสักการะและเดินชมความงดงาม เช่น วิหารเขียน วิหารสามจอม วิหารโพธิ์ลังกา วิหารคด เป็นต้น

การเดินทาง

วัดพระธาตุ อยู่ห่างจากโรงแรมบีทรี 15 กม. สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัว รถประจำทางหรือรถบริการสาธารณะได้เลย

เรื่องราวที่คุณอาจสนใจ

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง

อุทยานแห่งชาติเขาหลวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอลานสกา อำเภอเมืองฯ อำเภอฉวาง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี อำเภอช้างกลาง และอำเภอนบพิตำ

อ่านเพิ่มเติม »

วัดเจดีย์ไอ้ไข่

‘วัดเจดีย์’ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีชื่อเสียงโด่งดังเกี่ยวกับ “ไอ้ไข่” ผู้ที่มาเยือนวัดเจดีย์มักบนบานศาลกล่าวกับ “ไอ้ไข่”

อ่านเพิ่มเติม »

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชั้นวรมหาวิหาร เดิมชื่อวัดพระบรมธาตุ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

อ่านเพิ่มเติม »